สำนักตรวจราชการ (สตร.)
 
เมนูหลัก
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักตรวจราชการ    สถาบันพัฒนาการตรวจราชการ    หลักสูตร  ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง  
  ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง   
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้เข้าเยี่ยมชม 129    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today