สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจราชการอย่างสง่างามสู่ความเป็นเลิศ   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 20    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today