สำนักตรวจราชการ (สตร.) Official Inspection Bureau
 
  ทำเนียบผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง (ข้อมูลบุคลากร)   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 561    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today