ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 0 2281 5884, 0 2281 5955
  
Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4, 0 2940 5556-9
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:17:37


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

160 อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทร. 0 3690 9692, 0 3690 9688,0 3690 9689
 
โทรสาร. 0 3690 9688, 0 3690 9689 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:24:37


องค์การสะพานปลา

149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2211 7300
 
โทรสาร. 0 2212 5899 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:26:37
 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

101 ถนนย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2279 2081-9
 
โทรสาร. 0 2279 4097 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:29:37


องค์การสวนยาง 

เลขที่ 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80220

โทร. 0 7549 1570-2
 
โทรสาร. 0 7549 1343,339 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:32:37


สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 

67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร. 0 2433 2222
 
โทรสาร. 0 2433 6490

Website : http://www.rubber.co.th
 
Update : 2018-02-06 10:38:37


สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2579 7435
 
โทรสาร. 0 2579 7235 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:45:37


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร. 0 5332 8496-8
 
โทรสาร. 0 5332 8494, 0 5332 8229 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-06 10:52:37


สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

อาคาร ซีอีซี(CEC) ชั้น 3-5 เลขที่ 68/12 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2158 0342
  
Website : http://www.frdfund.org/
 
Update : 2018-02-06 10:58:37


สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2685 3250
 
โทรสาร. 0 2685 3259 

Website : http://www.moc.go.th
 
Update : 2018-02-06 11:03:37


บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด 

164/86 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร. 0 5389 6131
 
โทรสาร. 0 5389 6052

Website : http://www.chiangmaiindustry.org
 
Update : 2018-02-06 11:09:37

จำนวนทั้งหมด 31 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ << <  1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4790    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today