ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กระทรวงการคลัง   


กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 126 5800 

โทรสาร. 02 273 9397

Website : http://gphone.prd.go.th

Update : 2018-01-25 13:35:20
หัวข้อย่อย   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2, ชั้น 16-18, 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2890 9988 
 
โทรสาร. 0 2890 9900, 0 2890 9800 

Website : http://www.tcg.or.th
 
Update : 2018-02-01 09:59:37


ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 66 อาคารคิวเฮ้าส์ (อโศก) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0 2650 6999
 
โทรสาร. 0 2664 3345 

Website : http://www.ibank.co.th
 
Update : 2018-02-01 10:03:37


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

359 ถนนนนทบุรี ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทร. 0 2528 8888
 
โทรสาร. 0 2528 9228

Website : https://glo.thaijobjob.com/
 
Update : 2018-02-01 10:13:37โรงงานยาสูบ 

184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 0 2229 1000
 
โทรสาร. 0 2252 2233

Website : http://www.thaitobacco.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:16:37


องค์การสุรา 

67 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110

โทร. 0 3854 1004-6
 
โทรสาร. 0 3854 1001-2 

Website : http://www.liquor.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:22:37


โรงงานไพ่ 

1488 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครใชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร. 0 2243 6493-4, 0 2241 0777
 
โทรสาร. 0 2243 6493-4, 0 2241 0777-10, 0 2243 1035 

Website : https://www.playingcard.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:31:37


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 

โทร. 0 2018 3666
 
โทรสาร. 0 2018 3613 

Website : http://www.smc.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:47:37


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
 
โทร. 0 2890 9988 
 
โทรสาร. 0 2890 9900, 0 2890 9800

Website : http://www.tcg.or.th
 
Update : 2018-02-01 10:53:37


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร  10500

โทร. 0 2636 1000
 
โทรสาร. 0 2636 0603-4 

Website : https://www.gpf.or.th
 
Update : 2018-02-01 11:12:37


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทร. 0 2016 4888
 
โทรสาร. 0 2016 4800 

Website : https://www.studentloan.or.th
 
Update : 2018-02-01 13:40:37


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2142 2233
 
โทรสาร. 0 2143 8889 

Website : http://www.dad.co.th
 
Update : 2018-02-01 13:53:37


สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14  เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2617 7676
 
โทรสาร. 0 2617 7683 

Website : http://www.neda.or.th
 
Update : 2018-02-01 14:03:37สำนักงานกำกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2298 6660, 0 2127 7000
 
โทรสาร. 0 2271 2145 

Website : http://www.gfmis.go.th
 
Update : 2018-02-01 14:17:37บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 

99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2267 1900
 
โทรสาร. 0 2266 3377

Website : http://www.bam.co.th
 
Update : 2018-02-01 14:44:37


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทร. 0 2239 2200
 
โทรสาร. 0 2239 2049 

Website : https://www.dhipaya.co.th
 
Update : 2018-02-01 15:40:37


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 0 2515 3999
 
โทรสาร. 0 2515 3970

Website : http://www.oic.or.th/th
 
Update : 2018-02-02 10:24:37

จำนวนทั้งหมด 36 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ << <  1  2  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4779    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today