หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    สื่อประชาสสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ของ สศช.  คู่มือ ITA ปี 2562  
  คู่มือ ITA ปี 2562   

ผู้เข้าเยี่ยมชม 78    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today