หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     คณะกรรมการจริยธรรม  สาระสำคัญแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  
  สาระสำคัญแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)   
www.opm.go.th/opmportal/multimedia/sukunywo/activity/p.2.pdf
ผู้เข้าเยี่ยมชม 102    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today