หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     คณะกรรมการจริยธรรม  มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒   
www.opm.go.th/opmportal/multimedia/sukunywo/activity/p.1.pdf
ผู้เข้าเยี่ยมชม 123    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today