หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     กฏ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
ผู้เข้าเยี่ยมชม 194    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today