สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
 
เนื้อหา   
   ปนร. มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สปพ.  อ่านต่อ
   วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา อ่านต่อ
   วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สปพ. เข้าร่วมการประชุมหารือ อ่านต่อ
   วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผอ.สปพ. (นางมณีรัตน์ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุม อ่านต่อ
   วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. เข้าร่วมประชุม อ่านต่อ
   วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการพิเศษ) และ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   นที่ 22 มีนาคม 2560 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการพิเศษ) และ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) มอบหมายให้ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน การประชุม อ่านต่อ
   วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
   วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ (ผู้ตรวจราชการพิเศษ) และ นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) มอบหมายให้ ผอ.สปพ. (นางมณีรัตน์ นิลพันธ์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม อ่านต่อ
   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อ่านต่อ
   วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conference) อ่านต่อ
   นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. อ่านต่อ
   วันที่ 2 มีนาคม 2560 
เวลา 09.30 น. ผอ.สปพ. (นางมณีรัตน์ นิลพันธ์) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 202 สำนักงาน กปร. กรุงเทพฯ 
 อ่านต่อ
   วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) ได้เป็นประธานการประชุมหารือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านต่อ
   วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 8.45 - 12.30 น. ผอ.สปพ. (นางมณีรัตน์ นิลพันธ์) และเจ้าหน้าที่ สปพ. ได้ร่วมกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
   วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายเวชสุวรรณ อาจวิชัย (ผู้อำนวยการพิเศษ)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปพ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2553 และโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน 1 ชุมชน (SML)  ปี 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 90 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  5  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 7702    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today