สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
   ข่าวและประกาศ สปพ.
 
 ลงพื้นที่ติดตามผล ณ จังหวัดเชียงใหม่ (5/6/2017)
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 ลงพื้นที่ติดตามผล ณ จังหวัดสุโขทัย (5/6/2017)
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุมัติโครงการและงบประมาณ (5/6/2017)
  วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  อ่านต่อ
 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (5/6/2017)
  วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ปนร. (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) มอบหมายให้ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธาน การประชุม  อ่านต่อ
 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 (5/6/2017)
  วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ. เข้าร่วมประชุม  อ่านต่อ
 ตรวจติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูและซ่อมแซมฝาย (5/6/2017)
  นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นางมณีรัตน์ นิลพันธ์ ผอ.สปพ.  อ่านต่อ
 การประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนาชนบทฯ (5/6/2017)
  วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ร.ปนร. (นายสมพาศ นิลพันธ์) เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VDO Conference)  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...
   ข่าวประสัมพันธ์
 
 
 
 
   สถิติการเข้าชม สปพ.
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today