หน้าหลัก    ผู้บริหาร สปน.  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี   
  นายจิรายุ นันท์ธราธร
เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
   ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
 
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
   กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล
เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
   เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
 
นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นางสาวอรนุช ศรีนนท์
เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
   นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
   เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 
 
 นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
    กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
   จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
 
 นายพีระ ทองโพธิ์ นายพีระ ทองโพธิ์
เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
   ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
   กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
 
 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย< นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
   ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
   กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
 
 นางสุมิตรา อติศัพท์ นางสุมิตรา อติศัพท์ 
เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
    นนทุบรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ
เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
   ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี  
เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
   ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์  
 
 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ 
เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
 เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
    นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 
เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
   บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
 
 พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา 
เขตตรวจราชการส่วนกลาง
   กรุงเทพมหานคร
 นางดวงตา ตันโช< นางดวงตา ตันโช 
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 19210    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today