หน้าหลัก    ผู้บริหาร สปน.  ผู้บริหารระดับสูง  
  ผู้บริหารระดับสูง   
 
--- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
--- รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
--- ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ---
           
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 28104    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today