หน้าหลัก    คณะรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี  
  รองนายกรัฐมนตรี            
         
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
 
นายวิษณุ เครืองาม
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
 
นายวิษณุ เครืองาม
 
         
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 18702    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today