สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ    ข้อมูลหน่วยงาน  บุคลากร สผก.  
  บุคลากร สผก.   
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 54    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today