สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ    ภารกิจที่สำคัญ    สู่ประชาคมอาเซียน 2558  โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง ประชาคมอาเซียน และการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
เนื้อหา   
 
 
 
 
จำนวนทั้งหมด 4 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1805    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today