สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ    ภารกิจที่สำคัญ    ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐบาลที่ผ่านมา (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)  
  ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐบาลที่ผ่านมา (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)   


  ผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐบาลที่ผ่านมา
• รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
   รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today