สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ    ภารกิจที่สำคัญ    ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของรัฐบาลที่ผ่านมา (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 4122

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today