สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ (สผก.)
 
 
   ข่าวและประกาศ
 
 แผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สปน. รอบ 6 เดือนแรก (29/5/2020)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (29/5/2020)
ดูทั้งหมด...
 
 
 
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today