กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภาพกิจกรรม  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี  
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี   
 

 

 


ผู้เข้าเยี่ยมชม 73    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today