กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    แผนงานและโครงการ    ปี 2563 - 2565  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   

ผู้เข้าเยี่ยมชม 76    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today