กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    แผนงานและโครงการ    ปี 2559 - 2562  แผนสร้างความผาสุกและผูกพันธ์ของบุคลากร  
  แผนสร้างความผาสุกและผูกพันธ์ของบุคลากร   

หัวข้อย่อย   
จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 100    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today