กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ผู้เข้าเยี่ยมชม 153    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today