กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ภารกิจที่สำคัญ    การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี  ดาวน์โหลด  
  ดาวน์โหลด   

ดาวน์โหลด


ผู้เข้าเยี่ยมชม 2920    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today