กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่    ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์   

สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของ สปน. อย่างมืออาชีพ
เพื่อ
สปน. บรรลุวิสัยทัศน์

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2080    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today