กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  กองการเจ้าหน้าที่  ภาพกิจกรรม  
  ภาพกิจกรรม   
 
เนื้อหา   
 โครงการพัฒนาข้าราชการพลเร...
 การประชุมชี้แจงการประเมิน...
 โครงการสัมมนา เรื่อง ประเ...
 โครงการสัมมนา เรื่อง การเ...
 การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ข้าร...
จำนวนทั้งหมด 5 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2664    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today