สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล  
  โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล   
เนื้อหา   
 


โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ขอเชิญชวน Dowload ข้อมูลประชาสัมพันธ์ และ Banner
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมของหน่วยงาน
และทำเป็น Link เชื่อมโยงสู่เว็บไซต์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

๑. ภาพ Banner แนวตั้ง

๒. ภาพ Banner ขนาดสี่เหลี่ยม


๓. ภาพ Banner แนวนอน

๔. ภาพพื้นหลัง

๕. ภาพพื้นหลังพร้อม Logo โครงการ

๖. ภาพ Logo โครงการ

๗. วีดิทัศน์โครงการ ๑

๘. วีดิทัศน์โครงการ ๒

๙. วีดิทัศน์โครงการ ๓เว็บไซต์ปณิธานความดี
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2518    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today