สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ผลงานที่ผ่านมา  
  ผลงานที่ผ่านมา   
เนื้อหา   
  สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อ่านต่อ
  บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ วิศิษฏศิลปิน อ่านต่อ
 
 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 3 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1621    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today