สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
 
เนื้อหา   
  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ พร้อมด้วย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ และนางสาวอรนุช ศรีนนท์) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต และนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อ่านต่อ
   วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายนพพร บุญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ วลา ๐๙.๐๐ น. นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพวงมาลาราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และถวายความจงรักภักดี พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ
  วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก อ่านต่อ
  ปนร. ร.ปนร. (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ผต.นร. (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) รกท.ร.ปนร. ผต.นร. (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และ ผต. พิเศษประจำ นร. (นายสมเกียรติ ธงศรี) รกท.ผต.นร. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทยและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทย พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในการนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม Press Tour เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานพระธรรมทูตสายดินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง โอกาสนี้ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  นายวิริยะ รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินในริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่บริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ถึงบริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้องด้วย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ เต็นท์นิทรรศการ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตรงข้ามกับศาลฎีกา) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งภาพจิตอาสาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมู่ป่าอาคาเดมี ที่ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมบอร์ดนิทรรศการให้ผู้ที่มาชมนิทรรศการสามารถนำภาพกิจกรรมจิตอาสาของตนมาร่วมจัดแสดง หรือเขียนบันทึกและแบ่งปันปณิธานความดีผ่านบอร์ดหัวใจ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ด้วย
  การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโดน และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อ่านต่อ
 
การจัดทำตราสัญลักษณ์โครงการธงชาติไทย "๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมจากนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต การนี้ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สวมชุดไทยย้อนยุคสมัย รัชกาลที่ ๕ มาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่จุดคัดกรองเพื่อเข้างานทั้ง ๔ จุดได้แก่ ๑.ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. ๒.บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ ๑ ๓.บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน และ ๔.บนเกาะกลาง ใกล้กองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ซึ่งจุดคัดกรองที่ ๑ - ๓ เปิดในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน และจุดที่ ๔ จะเปิดในเวลา ๑๘.๐๐ น. งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๑ มีนาคมนี้ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าผ่านประตู อ่านต่อ
      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 66 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  4  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 11414    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today