สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ (สอช.)
 

viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน.  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
 
เนื้อหา   
  โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานพระธรรมทูตสายดินเดีย - เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑)พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง โอกาสนี้ คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ปลัดกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมด้วย อ่านต่อ
  นายวิริยะ รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเดินในริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่บริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ถึงบริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้องด้วย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ นิทรรศการภาพกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ เต็นท์นิทรรศการ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตรงข้ามกับศาลฎีกา) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งภาพจิตอาสาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลหมู่ป่าอาคาเดมี ที่ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมบอร์ดนิทรรศการให้ผู้ที่มาชมนิทรรศการสามารถนำภาพกิจกรรมจิตอาสาของตนมาร่วมจัดแสดง หรือเขียนบันทึกและแบ่งปันปณิธานความดีผ่านบอร์ดหัวใจ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้ด้วย
  การสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร และ โรงแรม เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโดน และ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี อ่านต่อ
 
การจัดทำตราสัญลักษณ์โครงการธงชาติไทย "๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และตราสัญลักษณ์นี้ได้รับความเห็นชอบความเหมาะสมจากนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
   เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต การนี้ คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สวมชุดไทยย้อนยุคสมัย รัชกาลที่ ๕ มาร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่มาร่วมงานแต่งกายย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ หรือสวมใส่ผ้าไทย หรือชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาที่จุดคัดกรองเพื่อเข้างานทั้ง ๔ จุดได้แก่ ๑.ริมถนนศรีอยุธยาฝั่งสวนอัมพร ตรงข้าม บช.น. ๒.บนทางเท้าข้างสนามเสือป่า ตรงข้ามกองทัพภาคที่ ๑ ๓.บนทางเท้าใกล้โค้ง ปตท.ถนนอู่ทองใน และ ๔.บนเกาะกลาง ใกล้กองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ซึ่งจุดคัดกรองที่ ๑ - ๓ เปิดในเวลา ๐๘.๐๐ น. ของทุกวัน และจุดที่ ๔ จะเปิดในเวลา ๑๘.๐๐ น. งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๑ มีนาคมนี้ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เปิดตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าผ่านประตู อ่านต่อ
      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก อ่านต่อ
      เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสนามหญ้าริมเขื่อน ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุรีย์พร รามสมภพ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของธงชาติ” เนื่องในการประชุมเชิงวิชาการองค์ความรู้ธงชาติไทย “๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม เรื่อง การใช้คำราชาศัพท์และวิธีปฏิบัติในพิธีการ โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ และนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมอบรมฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะข้าราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ และนายสมพาศ นิลพันธ์) ผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี องคมนตรี คณะรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 58 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1  2  3  >  >> ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 10967    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today