สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    ภาพกิจกรรม  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ  
  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ   
                       โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) มาร่วมอภิปรายแลกความคิดเห็น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคได้เข้าร่วม ในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ  ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2559 ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 
             

ผู้เข้าเยี่ยมชม 1294    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today