สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    ข้อมูลในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏฺบัติราชการในภูมิภาค  
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการกำกับและติดตามการปฏฺบัติราชการในภูมิภาค   
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1  (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
เขตตรวจราชการที่ 2  (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)
เขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
เขตตรวจราชการที่ 4  (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน   จั่นตอง)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  10  (จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี)
เขตตรวจราชการที่  11  (จังหวัดนครพนม  มุกดาหาร สกลนคร)
เขตตรวจราชการที่  12  (จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
เขตตรวจราชการที่  13  (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
เขตตรวจราชการที่  14  (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
  รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  8  (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
เขตตรวจราชการที่  9  (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม)
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขตตรวจราชการที่ 16 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
เขตตรวจราชการที่ 17 (จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)
เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ )
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
เขตตรวจราชการที่ 6  (จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)
เขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)
ช่วยปฏิบัติงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ ๗ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)
ช่วยปฏิบัติงานในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการของ
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ในพื้นที่ ดังนี้
เขตตรวจราชการที่  13  (จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
เขตตรวจราชการที่  14  (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
   
ผู้เข้าเยี่ยมชม 1496    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today