สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ส.กกภ.)
หน่วยงานภายใน สปน.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค    ภาพกิจกรรม  BIG CLEANING DAY ครั้งที่ ๑  
Picture
  BIG CLEANING DAY ครั้งที่ ๑    

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ครั้งที่ ๑  
เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ และพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ (๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

 
   
     
    

ผู้เข้าเยี่ยมชม 1998    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today