ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

ชั้น 22 อาคาร CMMU เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 5644 5499
 
โทรสาร. 0 2644 9538 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:59:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 518    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today