ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  
  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2642 7132
 
โทรสาร. 0 2642 7133 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:56:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 302    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today