ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0 2333 3701
 
โทรสาร. 0 2333 3836 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:53:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 484    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today