ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)   
 


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล องครักษ์ จ.นครนายก 26120

โทร. 0 2401 9889, 0 3739 2901-6
 
โทรสาร. 0 3739 2913

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 15:48:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 531    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today