ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2644 6000
 
โทรสาร. 0 2644 8443-4  

Website : www.nia.or.th

Update : 2018-02-13 15:43:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 544    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today