ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

3/4 - 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร. 0 2577 5100
 
โทรสาร. 0 2577 3658 

Website : www.nimt.or.th
 
Update : 2018-02-13 15:02:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 559    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today