ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การกีฬาแห่งประเทศไทย  
  การกีฬาแห่งประเทศไทย   การกีฬาแห่งประเทศไทย 

286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 0 2186 7111
 
โทรสาร. 0 2186 7508

Website : www.sat.or.th
 
Update : 2018-02-13 14:50:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 435    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today