ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  
  สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ   สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

สนามกีฬาแห่งชาติ ถ.พระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0 2214 0127, 0 2214 0129, 0 2214 0132
 
โทรสาร. 0 2215 5942 

Website : https://www.egov.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:28:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 420    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today