ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา   
 


กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2203 5000-12083
 
โทรสาร. 0 2643 5054 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 14:03:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 472    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today