ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการต่างประเทศ  กรมเอเชียตะวันออก  
  กรมเอเชียตะวันออก   กรมเอเชียตะวันออก 

443 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2203 5000, 0 2643 5194
 
โทรสาร. 0 2643 5193 

Website : http://www.eastasiawatch.in.th
 
Update : 2018-02-13 13:59:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 424    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today