ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5126
 
โทรสาร. 0 2643 5127 

Website : http://gphone.prd.go.th
  
Update : 2018-02-13 13:29:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 389    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today