ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการต่างประเทศ  กรมองค์การระหว่างประเทศ  
  กรมองค์การระหว่างประเทศ   กรมองค์การระหว่างประเทศ 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5072
 
โทรสาร. 0 2643 5071

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:27:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 411    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today