ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการต่างประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   



กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5029
 
โทรสาร. 0 2643 5030

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:22:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 336    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today