ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงการต่างประเทศ  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

443 ภนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2643 5250
  
Website : http://gphone.prd.go.th

  Update : 2018-02-13 13:20:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 360    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today