ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ   กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร บี ชั้น 8 (ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2203 5000
 
โทรสาร. 0 2203 5001 

Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:18:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 358    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today