ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  กรมพิธีการทูต   กรมพิธีการทูต 

443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2643 5151-52
  
Website : http://gphone.prd.go.th
 
Update : 2018-02-13 13:09:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 478    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today