ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
  สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ    สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ 

อาคารถนนศรีอยุธยา เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2643 5320,643-5314
 
โทรสาร. 0 2643 5320 

Website : http://www.oic.go.th
 
Update : 2018-02-13 10:55:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 413    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today