ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
 
หน่วยงานภายใน สปน.  ศูนย์บริการประชาชน     Contact Point    กระทรวงวัฒนธรรม  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  
  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร   


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 0 2880 9429
 
โทรสาร. 0 2880 9332 

Website : http://www.sac.or.th
 
Update : 2018-02-13 10:39:37
ผู้เข้าเยี่ยมชม 384    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved. WEBMASTER@OPM.GO.TH
You are visitor no.    Today